Verstoord eetgedrag

Verstoord eetgedrag is het gevolg van een eetprobleem of een eetstoornis. Een eetprobleem en een eetstoornis betekenen echter niet hetzelfde.

Wat is een eetstoornis?

Een eetstoornis is een vrij ruim begrip en varieert van erg weinig eten tot eetbuien en overgewicht. Een eetstoornis is ernstig van aard en zorgt ervoor dat personen vast komen te zitten in het leven.
Er bestaan verschillende vormen van eetstoornissen zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en binge eating disorder. Daarnaast is er ook NAO (niet anderszins omschreven) waarbij de eetstoornissen vallen die niet specifiek behoren tot de eerder genoemde vormen, maar wel duidelijk het dagelijks functioneren bemoeilijken. De eetstoornis NAO komt het meeste voor.

Voor meer info omtrent eetstoornissen kan verwezen worden naar Leven met een eetstoornis. Voor een persoonlijk verhaal van onze ervaringsdeskundige wordt verwezen naar De voedingsstoffen van mijn eetstoornis.

Wat is een eetprobleem?

Bij een eetprobleem zijn de kenmerken niet zo extreem als bij een eetstoornis, waarbij het leven nog als leefbaar wordt beschouwd, maar echter wel met beperkingen.